Sobre Tranimex – Tranimex

Sobre Tranimex

SOBRE TRANIMEX

TRANIMEX és una societat especialitzada en els transports nacionals i internacionals, situada a Barcelona i creada el 1979. La nostra experiència de prop de 40 anys en el sector de la logísitica i els transports ens a conduït a oferir un suport logístic a tots ens clients de manera segura i eficaz. Amb aquesta finalitat, disposem d’una àmplia xarxa de col·laboradors a tot Europa.

El nostre transport va sempre amb tu per a tot.

Contacta’ns !!!

El nostre transport sempre va amb vosté